İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. Günümüzde,ülkemizde teknoloji enstitüsü olarak çalışma yürüten tek üniversitedir.Kurulduğu dönemde yalnızca lisansüstü eğitim vererek bilime ışık tutmayı  amaçlamıştır.İlerleyen süreçte bünyesinde lisans egitimine de yer vermiştir.

UNIAR'IN yapmış olduğu Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda 2016,2017 ve 2018 yıllarında devlet üniversiteleri arasında birinciliğe layık görülmüştür.
Tüm bölüm ve fakültelerde eğitim dili %100 ingilizcedir.
Öğrenci merkezli,proje esaslı egitim yöntemleri ile ögrencilerin araştırıcı,yaratıcı,girişimci,ekip çalışmasında başarılı,kendi teknolojimizi üretecek çağdaş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

yapı topluluğu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yapı Topluluğu, 2017 senesinde İnşaat Mühendisliği bünyesinde kurulmuş, 2019 senesinde ise Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığına bağlanmıştır.


Topluluk, ortak çalışmalar yürütülebilmesi adına öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırma, öğrencilerin mesleki konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlama, sektörle ilgili çeşitli eğitimlerin gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

İYTE Yapı Topluluğu bünyesinde barındırdığı öğrencilerin mesleki sosyal yeterliliklerini yükseltmek, mezunlarıyla ve sektörle temas halinde büyük çaplı organizasyonlar düzenleyerek geleceğin inşaat mühendislerini, mimarlarını, şehir ve bölge plancılarını bir araya getirip bilgi ve düşünce paylaşımını hedeflemektedir.

Bu çalışmalardaki temel amaç kişisel ve kariyer gelişimine önem veren, yapmış olduğu faaliyetler ile enstitümüzde ve ülkemizdeki fark yaratacak dinamik bireyler yetiştirmektedir.


BÖLÜMLERİMİZ


MİMARLIK

İYTE Mimarlık Fakültesi, bir tasarım fakültesidir. Dijital tasarım ve GIS temelli araştırmalardan sürdürülebilir mimarlığa, tarihsel yapı malzemeleri analizinden yapı ve deprem araştırmalarına, akustik çalışmalarından tasarım kuram ve tarihine uzanan geniş bir yelpazede uzmanlaşma ve araştırma olanağı sunmaktadır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İYTE İnşaat Mühendisliği bölüm hedefi yaratıcılığını bilgisine katabilecek mühendisler yetiştirmektir. Bölüm, bilgi teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinin önemli bir parçası olması için özel bir çaba harcamaktadır.


ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Tüm programlarımızda planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve mimarlık disiplinleriyle entegre olmuş eğitim ve araştırma konularının temelini oluşturmaktadır. Devamında bölümümüzün ana hedefleri arasında güncel ve yerel, ulusal ve uluslararası katkısı yüksek olan araştırmalar kurgulamak ve gerçekleştirmek bulunmaktadır.

izmir yüksek teknoloji enstitüsü
yapı topluluğu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yapı Topluluğu, 2017 senesinde İnşaat Mühendisliği
 bünyesinde kurulmuş, 2019 senesinde ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
 bağlanmıştır. 2021 yılı itibariyle aktif 330 üyesi vardır.