HAFTANIN ENLERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İYTE İnşaat Mühendisliği bölüm hedefi yaratıcılığını bilgisine katabilecek mühendisler yetiştirmektir. Bölüm, bilgi teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinin önemli bir parçası olması için özel bir çaba harcamaktadır.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Tüm programlarımızda planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve mimarlık disiplinleriyle entegre olmuş eğitim ve araştırma konularının temelini oluşturmaktadır. Devamında bölümümüzün ana hedefleri arasında güncel ve yerel, ulusal ve uluslararası katkısı yüksek olan araştırmalar kurgulamak ve gerçekleştirmek bulunmaktadır.

MİMARLIK

İYTE Mimarlık Fakültesi, bir tasarım fakültesidir. Dijital tasarım ve GIS temelli araştırmalardan sürdürülebilir mimarlığa, tarihsel yapı malzemeleri analizinden yapı ve deprem araştırmalarına, akustik çalışmalarından tasarım kuram ve tarihine uzanan geniş bir yelpazede uzmanlaşma ve araştırma olanağı sunmaktadır.