yazar-tuğba mermer

AKILLI KENT AKILLI TURİZM
21. yüzyıl ile birlikte gelişen ve değişen teknoloji, bireylerin hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birey ve toplumla doğrudan bağlantılı olan kentler, değişen bu teknolojiyi kendi bünyelerine adapte etmeye başlamışlardır. Teknolojiyi bir araç olarak kullanan ve “akıllı” olarak adlandırabileceğimiz sistemlere ve bulgulara sahip bu kentler; insanların gündelik hayatlarında karşılaştığı problemlere hızlı ve etkin çözümler üretebilmeyi, bireylerin yaşayacağı deneyimleri geliştirmeyi, kolay ve ulaşılabilir sistemler bütününe sahip olmayı amaçlar.
Akıllı kentler, mevcutta var olan ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara karşı hızlı çözümler üretebilen sistemlere sahiptirler. Dünya’da zamanla ciddi problemlere yol açabilecek küresel ısınma, kentleşme, iklim değişikliği gibi konularda önemli düzenlemelere gidilmektedir. Bu düzenlemeler, kentlerin yarattığı problemlere karşı bireyler için yaşanabilir hayat sunmayı amaçlar. Akıllı Şehirler ise bu yaşanılabilir ve sürdürülebilir kent hayatının yüksek teknoloji ile donanımlaştırılmasının bir yöntemidir. Akıllı kent uygulamaları genel olarak teknoloji ve interneti kapsamaktadır (International Social, Human and Administrative Sciences Congress).
Akıllı kentler; akıllı toplumları, çevreleri, ekonomileri ve insanları kapsar. Kent, çeşitli kullanıcı tiplerinin yaşam ve etkileşim alanıdır. Bu sebeple “Akıllı kent” uygulamaları yalnızca kentliler ile sınırlandırılmamalıdır. Akıllı kent bileşenleri akıllı ekonomiyi, çevreyi, ulaşımı, insanları, toplumları da kapsamaktadır. Akıllı kent uygulamaları bu bileşenlerden elde edilen verilerin teknoloji ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerdir. Akıllı kentler; Ücretsiz Wi-Fi Alanları, Akıllı Park Alanları, Toplu Taşıma ve Otomobil Paylaşım Uygulamaları, Temiz Enerji ve Aydınlatma, Akıllı Binalar, Akıllı Trafik, Güvenlik, Eğitim, Akıllı Çöp Toplama Sistemi, Şehrin Mobil Uygulaması gibi imkanları kullanıcıları ile buluşturmaktadırlar.

Dünya’dan Akıllı Kent örnekleri: Londra ve Singapur
Kentler, sürdürülebilir yaşamları ve uygulamaları destekleyecek projeleri yürütmektedirler. Bu projelerin desteklenmesi için büyük verilerin kullanılması ve analiz edilmesi gerekmektedir.
Dünya’da önemli akıllı kent örneklerinden birisi olan Londra, bu uygulamalara destek veren “Açık Veri Enstitüsü’nü” kurmuştur. Londra’nın yaşanılabilir ve sürdürülebilir kent vizyonundan yola çıkılarak oluşturulan “ Londra Çevre Stratejisi”, karbon salınımını en aza indirgemeyi ve %50 açık yeşil alana sahip olabilmeyi amaçlamaktadır. Akıllı ulaşımda temassız ödeme işlemlerini “Oyster Kart” ile buluşturmuştur. Elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmış ve “Sıfır Emisyon Alanları” oluşturmuştur (Çetin, M. & Çiftçi, Ç., 2019).

Singapur başlatmış olduğu “Akıllı Ulus” projelerini Başbakanlığın bünyesinde gerçekleştirmektedir. Devletin de akıllı devlet modeline bürünmesi için projelere yüklü miktarda bütçeler ayırmaktadır (Boz, Y. & Çay, T., 2019). Bu projeler dahilinde, akıllı ulaşımda temassız ödeme sistemlerini geliştirmiş, kent içinde otonom araç kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu yapabilmek amaçlanmıştır. Toplu taşımalara entegre ettiği “Hackathon” uygulaması sayesinde anlık olarak araçların doluluk-boşluk oranlarını öğrenebilmektedirler. Singapur’a ait büyük verilerin paylaşıldığı “Açık Veri Platformu” oluşturulmuş ve veri akışını doğrudan herkese sağlanabilmektedir (Çetin, M. & Çiftçi, Ç., 2019).
Akıllı Kentler, ziyaretçilerine Akıllı Turizm imkanları sunar.

Kentlerin sadece mevcutta sahip olduğu nüfusa değil, aynı zamanda ziyaret amaçlı gelebilecek kişilere de hitap etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, “Akıllı Şehircilik” kavramı “Akıllı Turizm” kavramı ile güçlü bir ilişki kurmaktadır. Kullanılan teknolojinin turizm sektörüne de uyarlanması, bireylerin ilgisini ve üzerlerinde bırakabileceği etkiyi arttırabilecek bir durumdur.
Akıllı sistemlerin kullanıldığını ve projelere dahil edildiğini birçok şehir örneği üzerinden görmek mümkündür. Türkiye’de ise kentsel dönüşüm kapsamında “Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” geliştirilmeye çalışılmaktadır. Akıllı turizm projeleri Bursa, Antalya, Trabzon gibi illerde yürütülmeye başlanmıştır. Özellikle Antalya ilini kapsayan akıllı turizm çalışmaları, Türkiye’nin turizm sektörü açısından önemli bir adımı olacaktır.

Turizm sektöründe teknolojik bir model: Akıllı Turizm Destinasyonları
Akıllı kentler yalnızca vatandaşlarının yaşam kalitelerini arttırmakla kalmaz aynı zamanda ziyaretçiler için de farklı deneyimler oluşturabilirler. Turizm sektörünün teknoloji ile buluşması, akıllı sistemleri kullanan kentlerin ilgi odağı olmasını sağlamıştır. Antalya, Türkiye’nin en çok ilgi gören turizm destinasyonlarından birisidir. Antalya’nın akıllı şehir olma yolunda ilerlemesini sağlayabilecek projeler yapılmaktadır. Bu projeler arasında şehir içinde karşılaşabileceğiniz bilgilendirme ekranları, akıllı aydınlatma sistemleri, akıllı şehir yönetim platformu gibi sistemler bulunmaktadır. Antalya’yı ziyaret edecek bireylerin çoklu dil seçeneğine sahip mekanizmalarını da bu sistemlerde görmek mümkündür. Özellikle turistlerin en çok ziyarette bulundukları mekanlarda; insansız hizmet servisleri, akıllı ekranlar, ücretsiz internet gibi olanakların kullanılması Antalya’nın keşfedilmeye açık yönlerini ziyaretçileri ile buluşturmaktadır. Akıllı turizm, Antalya’nın kültür ve turizm alanında gelişmesine imkan sağlamaktadır (Çelik, P. & Topsakal, Y., 2017 ).